Cena dle rozsahu: 100 zl - 700 Kč.
Gynekologická ambulance se nachází v centru Bohumína na ulici Tyršově 647.

Pro běžné ošetření máme telefonické objednání - tímto způsobem odpadá dlouhé čekání a pacientky jsou ošetřeny dle objednání.

Smlouvy s pojišťovnami

111 Všeobecná zdravotní pojišťovna
201 Vojenská zdravotní pojišťovna
205 Hutní zdravotní pojišťovna
207 Pojišťovna zaměstnanců bank a pojišťoven
211 Pojišťovna ministerstva vnitra ČR
213 Bratrská revírní pokladna
222 Česká národní pojišťovna

Smluvní ošetření

Ošetřujeme pacientky, které nemají sjednané pojištění.
Pro pacientky z Polska

Naše ordinace